Безпосередній продаж майна

Про проведення безпосереднього продажу активів банку АТ «ЗЛАТОБАНК»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» керуючись статтею 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» оголошує про початок з 27 жовтня 2015 року безпосереднього продажу юридичним та фізичним особам майна Банку, яке використовувалось, а саме: меблі та інші основні засоби, залишкова та оціночна вартість яких на дату продажу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат.

Перелік майна містить початкові ціни. Банк залишає за собою право на реалізацію майна за найбільш вигідною пропозицією.

Ознайомитись з переліком майна, що підлягає продажу, та оформити заяву на придбання майна можна в робочі дні з 10:00 до 15:00 години (перерва з 13:00 до 13:45) за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 8, за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. (044) 536-97-09, або за посиланням.

Ознайомитись з майном виставленим на безпосередній продаж можна в робочі дні з 10:00 до 15:00 години за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. (044) 536-97-09. Майно, що реалізується, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20.

Звертаємо увагу на те, що обслуговування потенційних покупців відбуватиметься в порядку живої черги, допускатимуться на склад та обслуговуватимуться не більше трьох покупців одночасно.

Для оформлення договорів купівлі-продажу потенційним покупцям необхідно звернутись в робочі дні з 09:00 до 15:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45) до Головного офісу Банку за адресою: Київ, вул. Прорізна, 8, та надати наступні документи:

для фізичних осіб:

- заяву на придбання (оригінал) за встановленою формою;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до чинного законодавства України, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінали та копії завірені належним чином).

«Зразок заяви від фізичної особи на придбання майна»

для юридичних осіб (в т.ч. фізичних осіб-підприємців): 

- заяву на придбання (оригінал) за встановленою формою;

- належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або копію свідоцтва про державну реєстрацію),

- належним чином завірену копію статуту;

- належним чином завірену копію рішення/наказу про призначення керівника юридичної особи;

- довіреність від юридичної особи на представництво її інтересів, якщо документи подає представник юридичної особи;

- якщо ціна майна, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (Статуті, тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи - дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення Правління, Спостережної ради, Наглядової ради тощо);

- у разі необхідності Банк може вимагати інші документи.

«Зразок заяви від юридичної особи (фізичної особи-підприємця) на придбання майна»

Після погодження заяви на придбання майна - з покупцем укладається договір купівлі-продажу.

Після повної оплати вартості придбаного майна (не пізніше наступного дня після укладання договору) у національній грошовій одиниці України та надходження грошових коштів на накопичувальний рахунок АТ «ЗЛАТОБАНК» у стадії ліквідації відкритий у Головному управлінні національного банку України м. Києва та Київській області або в касу АТ «ЗЛАТОБАНК» з відповідним оформленням Акту приймання-передачі, відбуватиметься видача придбаного майна.

Придбане майно вивозиться покупцем самостійно зі складу банку та поверненню не підлягає. Будь-які придбані речі, що не будуть вивезені покупцем в термін встановлений договором купівлі-продажу, залишаються власністю банку.

Додаткову інформацію щодо порядку та місцю придбання майна, укладення договору купівлі-продажу можна отримати за телефонами: (044) 536-97-09

Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/

 

Попередні версії списків майна, що підлягає продажу:

БП сейф РВДФ 1150 240317.docx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (27.10.2015).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (01.02.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (29.04.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (10.06.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (30.06.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (12.08.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (29.09.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.11.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (01.12.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.12.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.12.2016).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (16.01.2017).xlsx

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.02.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (16.03.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.04.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (16.04.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (17.05.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (14.06.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (11.08.2017).xls

Перелік ОЗ_безпосередній_продаж (13.10.2017).xlsx

Перелік ОЗ безпосередній продаж (01.12.2017).xlsx

Перелік ОЗ безпосередній продаж (30.11.2018).xlsx

Перелік ОЗ безпосередній продаж (22.12.2018).xlsx