Оголошення про зміну тарифі АТ «ЗЛАТОБАНК» (ліквідація)

Тарифи АТ «ЗЛАТОБАНК» (ліквідація) на надання інформаційних послуг суб’єктам господарювання (у т.ч. ФОП) та фізичним особам (з 26 грудня 2018 р.)

№ з/п

Назва послуги

Тариф

ПДВ

Примітки

Ю.О.,
у т.ч. ФОП

Ф.О.

1

Надання виписки про стан та рух коштів по поточних (у т.ч. карткових), кредитних та вкладних (депозитних) рахунках клієнта

150,00 грн.

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

Плата здійснюється за кожну виписку окремо (по кожному рахунку / валюті / періоду).
Тариф зазначений за надання виписки за 1 (один) період (період - будь-яка кількість днів/місяців в межах 1-го календарного року).

Виписка завіряється штампом та підписом відповідального виконавця.

2

Надання довідки про відкриті/закриті поточні (у т.ч. карткові) та вкладні (депозитні) рахунки клієнта або про відсутність таких рахунків або про залишки коштів по рахунках клієнта

150,00 грн.

100,00 грн.

 

3

Довідка про стан заборгованості

500,00 грн.

200,00 грн.

 

4

Надання довідки про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ЗЛАТОБАНК»

100,00 грн.

100,00 грн.

 

5

Надання копій платіжних та касових документів, а також копій SWIFT-повідомлень

100,00 грн.

За один документ

6

Надання розрахунків за кредитною заборгованістю

1 500,00 грн.

500,00 грн.

За одним договором

7

Надання інформації за письмовим запитом клієнта аудиторським компаніям

1 000,00 грн.

   

8

Надання інших довідок (які не зазначені в переліку Тарифів)

300,00 грн.

200,00 грн.

 

Всі послуги надаються виключно на письмові запити.

Надання послуги здійснюється виключно за попередньою оплатою в повному обсязі.