Доступ до публічної інформації

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення АТ «ЗЛАТОБАНК» повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК».

Запит на інформацію — це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК».

Доступ до публічної інформації про діяльність АТ «ЗЛАТОБАНК» забезпечується шляхом:

  1. оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
  2. розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті АТ «ЗЛАТОБАНК» в мережі Інтернет;
  3. розміщення публічної інформації на інформаційних дошках у приміщенні АТ «ЗЛАТОБАНК»;
  4. надання інформації під час особистого прийому громадян;
  5. надання інформації по телефону;
  6. надання інформації за запитами на інформацію;

Інформація про діяльність АТ «ЗЛАТОБАНК» може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

Доступ до публічної інформації про діяльність АТ «ЗЛАТОБАНК» обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Запити на інформацію приймаються АТ «ЗЛАТОБАНК» в усній та письмовій формах, з використанням: телефону, пошти, факсимільного зв’язку, електронної пошти.

Письмові запити на інформацію приймаються на адресу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52. АТ «ЗЛАТОБАНК» (на конверті вказувати «Публічна інформація») та на факс: +38 044 495 81 61.

У письмовому запиті на інформацію необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Усні запити на інформацію приймаються на номери телефонів:

- приймальня: +38 044 495 81 60.

 

Запити на інформацію електронною поштою приймаються АТ «ЗЛАТОБАНК»  шляхом його подання електронними засобами зв’язку на E-mail: bank@zbank.com.ua

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ:

1. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

2. Закон України «Про звернення громадян».

3. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (у форматі .doc)

4. Додаток 2 до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб  - Запит на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (у форматі .doc)

5. Додаток 3 до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб - Запит на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (у форматі .doc)