Відповіді на найбільш поширені питання вкладників

 

1. Якщо вклад перевищує гарантовану суму, або кошти за таким вкладом Фондом не відшкодовуються, чи залишається у вкладника право, у разі ліквідації банку, на отримання коштів понад гарантовану суму?

Так. Для отримання коштів за вкладом, що перевищує 200 тисяч гривень або вкладу, що не підпадає під гарантію Фонду, необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку заявити уповноваженій особі Фонду про свої вимоги до банку. Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюються за рахунок коштів, одержаних в результаті реалізації і продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме:

1) зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян;

2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3) вимоги Фонду, у тому числі щодо повернення цільової позики банку, наданої протягом здійснення тимчасової адміністрації з метою забезпечення виплат;
4) вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом, а також зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації;

5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб – субєктів підприємницької діяльності);

7) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

8) вимоги за субординованим боргом.

 

2. Яким чином кошти повертаються юридичній особі, фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності та іншим кредиторам банку?

У випадку ліквідації банку задоволення вимог юридичних осіб, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та інших кредиторів банку здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті  реалізації і продажу майна банку у порядку черговості, зазначеній у відповіді 1. Якщо коштів, одержаних від реалізації майна, недостатньо для задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі кожного кредитора однієї черги. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна банку – лише після повного задоволення вимог попередньої черги. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними.

 


Інші запитання та відповіді на сторінці ФГВФО