Оголошення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо запланованого продажу майна, що обліковуються на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» на період IV квартал 2016 року та І квартал 2017 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про запланований продаж майна, що обліковуються на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» на період IV квартал 2016 року та І квартал 2017 року станом на 01.09.2016 року.

Перелік активів АТ «ЗЛАТОБАНК» (права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними собами), що обліковуються на балансі банку – «АУКЦИОН_ПРАВО ВИМОГИ.XLSX», (основні засоби) - «АУКЦИОН_ОЗ.XLSX» та «ОЗ_безпосередній продаж.XLSX»

Детальну інформацію, щодо умов придбання, вартості та інших питань, пов‘язаних з продажем майна можливо отримати на сайтах АТ «ЗЛАТОБАНК» (http://www.zbank.com.ua/), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua/) та безпосередньо в АТ «ЗЛАТОБАНК» за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, тел. (044) 495-81-92 (права вимоги за кредитними договорами), тел. (044) 495-81-74 (основні засоби)